Gaspar

1 dzień

1 dzień

1 dzień

4 dzień

4 dzień

4 dzień

1 tydz.

1 tydz.

1 tydz.

2 tyg

2 tyg

2 tyg

1 m-ąc

1 m-ąc

1 m-ąc

1 m-ąc

6,5 tygodnia

6,5 tygodnia

6,5 tygodnia

6,5 tygodnia

6,5 tygodnia

6,5 tygodnia

6,5 tygodnia

7,5 tygodnia

7,5 tygodnia

7,5 tygodnia

7,5 tygodnia

7,5 tygodnia

7,5 tygodnia

7,5 tygodnia

7,5 tygodnia

7,5 tygodnia

7,5 tygodnia

10 tygodni

10 tygodni

10 tygodni

10 tygodni

10 tygodni

z mamusiąz dziadkiem Timotim