Bacardi

5 tyg

10 tyg

10 tyg

12 tyg

5 m-cy

8 m-cy , dziękujemy Vera za zdjęcia i opiekę nad Bacardim :)

9 m-cy, spotkanie na wystawie :0

14-to miesięczny Bacardi